{PROGRAM DAN MODUL YANG DITAWARKAN}
 
     
  [MODUL - H.U.D.A]  
     
 
HUDA (Hidup Untuk Dunia Akhirat) Hala Tuju Kehidupan + Hak kepada Tuhan + Hak Sesama Manusia = Kandungan Penyampaian Elemen utama bagi kejayaan sesebuah organisasi adalah sumber manusianya yang cemerlang. Manusia pula terikat dengan elemen jiwa. HUDA digarap bagi menyatukan jiwa dan kecemerlangan. HUDA berkonsepkan ketuhanan dan kemanusiaan (tanpa mengira agama). Setiap progam bersama PMAC Consultant akan diterap bersamanya HUDA bagi melancarkan lagi pencapaian hala tuju dan setiap objektif program.
 
     
 
HUDA - Kecemerlangan dan kejayaan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada sejauhmana pekerjanya yang mengamalkan nilai-nilai murni (corporate values) ke arah membawa misi mencapai visi organisasi. Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman pihak yang terlibat dengan pembangunan modal insan, sebahagian besar krisis kualti dan produktiviti yang dihadapi oleh organisasi adalah berpunca dari masalah sikap (attitude) pekerja. Sikap-sikap negatif ini berpunca dari kelemahan dalaman diri. Oleh itu setiap kakitangan perlu melalui Program HUDA ini yang membawa konsep pembinaan kekuatan spiritual yang akan memandu arah proses berfikir dan proses merasa dalam membuat sebarang keputusan serta tindakan yang positif. Kekuatan tersebut akan menjadi `software’ dan ’anti virus’ yang paling berkesan dan ampuh bagi pekerja dan organisasi dalam mencapai kecemerlangan
 
     
  [TEAM BUILDING]  
     
 
Kursus ini bertujuan untuk memupuk semangat Kerjasama dan motivasi yang tinggi di kalangan pekerja sesebuah organisasi. Dengan sikap kerjasama yang erat di kalangan kakitangan akan memudahkan organisasi mempertingkatkan prestasi, kualiti dan produktiviti. Membina " WINING TEAM " melalui SINERGI Ahli-Ahli dalam pasukan ke arah keberkesanan kerja berpasukan. Kursus ini berkonsepkan 'learning through fun' menggabungkan pengajaran di dalam kelas dan di luar kelas (outdoor activities)
 
     
  [MOTIVASI]  
     
  Diantara kursus yang dijalankan;  
 
  • Kursus Perubahan Sikap Usahawan
  • Kursus Kecemerlangan Usahawan
  • Kursus Keseronokan Di Tempat Kerja
  • Kursus Pemantapan dan Penghayatan Ibadah
 
     
  [KEPIMPINAN]  
     
  Diantara kursus yang dijalankan;  
 
  • Kursus Pengurusan STRESS
  • Kursus Pengurusan MASAKursus Perkhidmatan PELANGGAN
  • Kursus KEPIMPINAN
  • Kursus PENYELIAAN
  • Kursus PENGKERANIAN
 
     
     
 
 
     
   
     
HAYAT THINK BIG @ HAYAT NETWORK SDN BHD
No. 3, Jalan Seksyen 3/10, Kajang Utama Business Centre, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA.
Phone: +603-8733 6246 Fax: +603-8733 7246 HOTLINE : 0123-146-246
Email: hayatnetwork@gmail.com
 
{Rakan Niaga Hayat Network}